Wyszukiwanie Tematy
Awans zawodowy

Awans zawodowy

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie uczniowie mogą spędzać czas poza lekcjami pod opieką przeszkolonego personelu. W świetlicy szkolnej zapewnione są warunki do nauki, zabawy i odpoczynku. Często organizowane są zajęcia dodatkowe, zabawy, konkursy czy czytanie książek.

Ocena pracy nauczyciela
Artykuł poświęcony zmianom w zasadach awansu zawodowego i powiązaniu go z oceną pracy. Najważniejsze informacje dotyczące procedury oceny pracy nauczyciela. Długość materiału: 3 strony A4.
Rodzaj: Prawo
Temat:  Awans zawodowy
Mentor – kto to jest?
Artykuł wyjaśniający kim jest mentor i jakie są jego podstawowe zadania. Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Nauczyciel dyplomowany
– poradnik dotyczący awansu zawodowego
Artykuł - poradnik dotyczący awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Ujęto w nim zmiany w przepisach, wymagania kwalifikacyjne wraz z opisami, szczegóły dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej, opis dokumentów potrzebnych do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne oraz charakterystykę okresu przejściowego między uzyskaniem...
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Przygotowanie do zawodu
– poradnik dotyczący awansu zawodowego
Omówienie wszystkich aspektów prawnych, dotyczących nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole, czyli „przygotowania do zawodu” pozwalającego na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego. Długość materiału: 3,5 strony A4.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Awans zawodowy nauczycieli wg nowych zasad
Artykuł poświęcony awansowi zawodowemu nauczycieli według nowych zasad. Wszystkie informacje zebrane "w pigułce" na temat zmian z września 2022 roku. Długość materiału: 2,5 strony A4.
Rodzaj: Prawo
Temat:  Awans zawodowy
Prawnik odpowiada
Prawnik odpowiada na trzy pytania czytelników dotyczące dyżuru niepełnoetatowca w dni wolne od zajęć, awansu zawodowego nauczyciela oraz limitu umów terminowych. Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Prawo
Plan rozwoju zawodowego
Przykładowy plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Awans zawodowy nauczycieli w pigułce - akty prawne, przepisy i ich interpretacje
Rozmowa ze starszym wizytatorem gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. Praktyczne informacje dotyczące procedury awansu, dokumentacji, terminów.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Tabela zestawiająca wymagania kwalifikacyjne, formy ich realizacji oraz dokumentacji. Nieoceniona pomoc dla wychowawcy świetlicy w trakcie starań o awans.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Czytelna tabela przedstawiająca cele, formy realizacji oraz wynik potwierdzający zaplanowany cel.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Początkowa droga awansu - jak pomóc młodemu nauczycielowi?
Autorka jest doradcą metodycznym ds. pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic szkolnych oraz socjoterapeutycznych. Przypomina przepisy dotyczące awansu oraz wymienia podstawowe zadania opiekuna stażu na różnych stopniach awansu.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy

Wszystkich wyników: {{count}}