Regulamin serwisu

1. Wstęp

 1. Właścicielem i administratorem tego Serwisu jest:

  Wydawnictwo Sukurs Wasilewski Spółka Jawna ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1, 01-518 Warszawa
  NIP: 5252894904
  REGON: 521177241
  Numer rachunku bankowego: 35 1050 1025 1000 0092 9327 5161
  Tel./fax: 22 832 36 11
  Mail: [email protected]

  zwane dalej Wydawnictwem.

 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, przede wszystkim zasady dostępu do Serwisu i poszczególnych materiałów.
 3. Regulamin określający zasady sprzedaży prenumeraty i innych produktów dostępny jest tutaj.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Wydawnictwo. Dane osobowe przetwarzane są według zasad opisanych w Polityce prywatności.

2. Postanowienia ogólne

 1. Zakazane jest udostępnianie lub rozpowszechnianie treści materiałów dostępnych w Serwisie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób osobom trzecim - zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 2. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące Użytkownika z Administratorem. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność treści, porad czy wskazówek, możliwość ich zastosowania oraz skutki ich zastosowania.
 3. Korzystanie z Serwisu powinno odbywać się wyłącznie na zasadach wskazanych w tym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa.
 4. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze nielegalnym lub bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający czyjeś dobra osobiste, uzasadnione interesy Wydawnictwa, rozprzestrzeniający hejt, obrażający, poniżający lub dezawuujący osoby trzecie.
 5. Zabronione jest stosowanie działań komercyjnych, reklamowych i promocyjnych przy pomocy Serwisu lub Materiałów - bez uzgodnienia tego z Wydawnictwem.
 6. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki prywatności.

3. Dostęp

 1. Dostęp do Serwisu jest dodatkiem do prenumeraty miesięcznika „Świetlicy w Szkole”, zamawianej bezpośrednio w Wydawnictwie Sukurs. Można również zamówić sam dostęp do Serwisu, bez prenumeraty.
 2. Dostęp do Serwisu jest przyznawany na czas trwania prenumeraty lub na czas wykupienia prenumeraty elektronicznej.
 3. Dostęp do Serwisu nie jest przyznawany do prenumeraty zamawianej u kolporterów i pośredników.
 4. Kod dostępu do Serwisu przesyłany jest mailem na adres podany w formularzu zamówienia.
 5. By uzyskać dostęp do Serwisu, należy zarejestrować się lub zalogować (w razie posiadania już konta) oraz podać kod otrzymany mailem.
 6. Dostęp do Serwisu przyznawany jest jednemu użytkownikowi. W tym samym czasie zalogowany może być tylko na jednym urządzeniu.
 7. Istnieje możliwość wykupienia dostępu do pojedynczych materiałów z bazy. Dostęp do danego materiału zostaje przypisany do konta użytkownika po zaksięgowaniu płatności przez operatora płatności lub przez Wydawnictwo (w przypadku tradycyjnego przelewu).
 8. Zakup pojedynczych materiałów z bazy nie podlega zwrotowi.
 9. Zakazane jest udostępnianie osobom trzecim dostępu do konta użytkownika oraz kodu dostępu.
 10. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do kontroli korzystania z Serwisu i używania kodu dostępu poprzez zbieranie i analizę danych na ten temat.
 11. W razie stwierdzenia przez Wydawnictwo złamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a w szczególności postanowień dotyczących udostępniania dostępu do Serwisu, jego materiałów lub treści osobom trzecim, Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość usunięcia kodu dostępu danego Użytkownika po wcześniejszym poinformowaniu.

4. Odpowiedzialność

 1. Wydawnictwo zastrzega możliwość przerw w działaniu Serwisu, szczególnie w przypadku zmian, aktualizacji, modernizacji lub błędów w działaniu serwera.
 2. Użytkownik korzysta z treści Serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ewentualnych błędów merytorycznych.
 3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za oceny i komentarze publikowane przez Użytkowników.
 4. Jeżeli ktokolwiek uzna, że treści Serwisu naruszają jego prawa, dobra osobiste, obyczaje, uczucia, przekonania, moralność lub chronioną prawem tajemnicę, może powiadomić Wydawnictwo o ewentualnym naruszeniu.

5. Usunięcie konta

 1. Aby usunąć konto, prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

6. Polityka prywatności

 1. Regulaminowi Serwisu towarzyszy Polityka prywatności, która jest jego załącznikiem.

7. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie: komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do internetu oraz przeglądarką internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji z włączoną obsługą plików cookies i JavaScript.

8. Zamawianie

 1. Zamówienie można złożyć poprzez:
  1. Wybranie towarów w niniejszym sklepie, wypełnienie formularza z wymaganymi danymi i zatwierdzenie zamówienia wraz z akceptacją regulaminu.
  2. Przesłanie zamówienia z wymaganymi danymi w formie elektronicznej ([email protected]).
  3. Złożenie zamówienia i podanie wymaganych danych telefonicznie (22 832 36 11).
 2. Ceny z podsumowania zamówienia są cenami brutto, w polskich złotych.

9. Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
  1. Dla zamówień z instytucji (np. szkół, bibliotek publicznych, gmin itp.), które wybrały płatność na podstawie faktury – poprawne złożenie zamówienia.
  2. Dla zamówień prywatnych – zaksięgowanie opłaty za zamówienie.
  3. Dla zamówień z płatnością online – zaksięgowanie płatności przez operatora płatności elektronicznych.
 2. Zamówienia realizujemy (wysyłamy) najpóźniej 7 dni roboczych po spełnieniu warunków realizacji zamówienia. Termin nie dotyczy prenumeraty, która wysyłana jest według harmonogramu wydawniczego, wraz z pojawianiem się nowych numerów.
 3. Termin dostarczenia przesyłki nie jest tożsamy z terminem realizacji zamówienia. Termin dostarczenia zawiera także czas dostawy, który zależy od wybranej formy dostawy i nie jest zależny od wydawnictwa.
 4. Nie realizujemy zamówień poza granice Polski.

10. Przesyłka

 1. Koszty przesyłki w przypadku prenumeraty są wliczone w cenę. Przesyłka jest realizowana przez Pocztę Polską nierejestrowanym listem ekonomicznym (deklarowany przez Pocztę czas dostawy – do 7 dni roboczych). Oznacza to, że czasopisma będą przynoszone przez listonosza lub wrzucane do skrzynki pocztowej pod wskazanym adresem.

11. Płatność

 1. Dostępne formy płatności:
  1. Przelew – na konto bankowe. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty.
  2. Płatność na podstawie faktury – po otrzymaniu przesyłki, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Forma płatności dostępna wyłącznie dla instytucji (szkół, bibliotek itp.).
  3. Płatność elektroniczna (przelewem lub kartą płatniczą) – realizowana przez operatora płatności PayU. Wpłata zostaje zaksięgowana automatycznie, bezpośrednio po jej dokonaniu.

12. Odstąpienie od umowy (zwrot)

 1. Konsument może w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówienia odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. W przypadku prenumeraty powyższy termin biegnie od dostarczenia pierwszego numeru.
 3. By odstąpić od umowy, należy:
  1. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą tradycyjnej poczty, faxu lub maila. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór dostępny jest tutaj.
  2. Odesłać wydawcy produkty objęte umową nie później niż 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy wydawnictwo zwraca konsumentowi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów za pomocą najtańszej spośród oferowanych przez wydawnictwo formy przesyłki.
 6. Zwrot płatności wydawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument ponosi koszty zwrotu produktu.
 8. Odesłany produkt nie może nosić śladów użytkowania, które wykraczają poza korzystanie z niego w celu stwierdzenia charakteru i cech produktu.
 9. Ze względu na charakter produktu (czasopisma), możliwości odstąpienia od umowy nie należy rozumieć jako okazji do przeczytania czasopisma i odesłania go. Takie użytkowanie wykracza poza powyższy, dopuszczany cel.
 10. Możliwość dokonania zwrotu nie dotyczy płatnych plików elektronicznych pobieranych z naszej strony ani usługi elektronicznego dostępu do serwisu.

12. Rezygnacja z prenumeraty

 1. Kupujący ma prawo zrezygnować z prenumeraty czasopism na dalszym etapie i otrzymać zwrot kosztów za numery niewysłane do czasu informacji o rezygnacji. By zrezygnować z prenumeraty, należy przesłać wydawnictwu oświadczenie listem lub mailem wraz z dokumentem sprzedaży i numerem konta zgodnym z numerem konta, z którego opłacono prenumeratę.
 2. W przypadku rezygnacji z prenumeraty w trakcie jej trwania, wydawca wystawia korektę faktury, pomniejszoną o zwracaną kwotę.
 3. Możliwość rezygnacji nie dotyczy płatnych plików elektronicznych pobieranych z naszej strony ani usługi elektronicznego dostępu do serwisu.

13. Reklamacja

 1. Po stwierdzeniu wadliwości otrzymanego towaru prosimy o kontakt z nami mail, telefon lub mail.
 2. Wydawnictwo nie przyjmuje towarów odesłanych za pobraniem.
 3. Do produktu zwracanego w ramach reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (fakturę lub wydrukowane potwierdzenie zamówienia).
 4. Przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy należy dołączyć protokół potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.
 5. Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu trzech dni od daty otrzymania przesyłki. Wtedy klient zostanie poinformowany o decyzji w jego sprawie. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji oznacza wymianę na pełnowartościowy egzemplarz, a gdy to niemożliwe, wedle życzenia klienta - wymianę na inny (o tej samej wartości) lub zwrot pieniędzy. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszty przesyłki klienta do wydawcy pokrywa wydawca. Jeśli reklamacja nie zostanie przyjęta, towar jest odsyłany do klienta na jego koszt.
 6. W wypadku nieotrzymania produktu, w szczególności numeru z prenumeraty, prosimy o kontakt z wydawcą. Jeżeli przesyłka została wysłana na poprawny adres, sprawdzimy jej losy na Poczcie, natomiast jeżeli nie została wysłana lub została wysłana niepoprawnie, prześlemy ją ponownie lub zaproponujemy rekompensatę.
 7. Nieotrzymanie numeru w ramach prenumeraty prosimy zgłaszać w terminie 60 dni od daty wydania danego numeru. W późniejszych terminach nie mamy możliwości weryfikacji dostarczenia przesyłki.

14. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych kupujących (dalej: „administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest sprzedawca – Wydawnictwo Sukurs Wasilewski Spółka Jawna ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1, 01-518 Warszawa.
 2. Dane osobowe kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w regulaminie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez sprzedającego lub podmioty realizujące usługi dla sprzedającego, poddane tym samym zobowiązaniom co sprzedający, zgodnie z Polityką prywatności.
 4. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.
 5. Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu newslettera oraz innych informacji handlowych. Udzielenie zgody jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 6. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe kupującego w celach marketingowych jedynie za jego uprzednią zgodą wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli. Sprzedający może udostępnić takie dane osobowe osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą kupującego wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.
 9. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 10. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących kupującego narusza przepisy RODO.
 11. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony sklepu akceptujesz, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają wydawnictwu świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez sprzedającego na stronie sklepu można znaleźć w Polityce prywatności.

15. Kontakt

 1. Wydawnictwo Sukurs Wasilewski Spółka Jawna
  ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1
  01-518 Warszawa
  Tel.: 22 832 36 11
  Mail: [email protected]
  Strona: sukurs.edu.pl