Rady i wytyczne dla autorów

Zapraszamy do przesyłania artykułów oraz materiałów, takich jak np. scenariusze zajęć lub propozycje projektów plastycznych.

Można je przesłać tutaj.

Poniżej znajdziesz porady i wytyczne dla autorów.

Jaki powinien być dobry artykuł?
1
Praktyczny.

To najważniejsze. Jesteśmy czasopismem praktycznym, stanowiącym bieżącą pomoc w pracy. Artykuły powinny proponować konkretne rozwiązania, odpowiadać na realne problemy, być możliwe do wdrożenia w zwyczajnej świetlicy.

2
Napisany przejrzystym językiem.

Teksty powinny być napisane zwięźle i zrozumiale. Jeżeli masz wątpliwości, czy któryś fragment jest niezbędny, to pewnie należy go skreślić. W trakcie redagowania skracamy większość artykułów.

3
Przydatny czytelnikowi.

Przeczytaj artykuł krytycznie, z punktu widzenia typowego czytelnika. Jest wychowawcą świetlicy ze sporym doświadczeniem w zawodzie. Czy dowiadujesz się czegoś nowego? Czy to interesujące? Czy wykorzystasz to w pracy?

4
Pozbawiony informacji nieistotnych.

Pomiń długie wstępy z definicjami, prywatnymi historiami, autopromocją i informacjami na temat szkoły. Czytelnika interesuje tylko to, z czego może skorzystać.

5
Napisany odważnie i szczerze.

Coś się nie udało podczas realizacji akcji świetlicowej? Opisz to, by przestrzec innych. Masz swoją opinię na temat jakiegoś aspektu pracy? Nie ukrywaj jej.

6
Będący blisko realiów.

Unikamy materiałów tworzących fikcyjny obraz szkoły idealnej.

Wymogi edytorskie

Format tekstu: Microsoft Word lub Open Office (pliki .doc, .docx i .odt).
Rozmiar tekstu: czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, marginesy 2,5 cm.

Sposób zapisywania bibliografii:

 • Książka jednego autora:
  Nazwisko autora, Imię autora (Rok wydania), Tytuł książki, Miejsce wydania: Wydawnictwo, ISBN: Numer ISBN.
 • Artykuł lub rozdział książki:
  Nazwisko autora, Imię autora, Tytuł artykułu lub rozdziału [w:] Nazwisko i inicjał autora lub redaktora książki, Tytuł książki (Rok wydania), Miejsce wydania: Wydawnictwo, ISBN: Numer ISBN.
 • Strona internetowa:
  Tytuł artykułu / e-booka / filmu na YouTubie itp., [dostępny w internecie], Adres internetowy, dostęp: Data dostępu w formacie DD.MM.RRRR.

Tytuły książek, rozdziałów, artykułów, filmów itp. zapisujemy kursywą. Tytuły czasopism należy zapisywać w cudzysłowie.

Przykłady:

 • Mikołajewski Jarosław, Wędrówka Nabu, Kraków: Austeria, 2016, ISBN: 978-83-7866-058-3.
 • Joanna Haręża, Jak kruk spotkał zło [w:] Kruk między innymi, Warszwa: Ezop, 2008.
 • Kaleta Ewa, Jedz kebab i nie bij, „Duży Format” 16.01.2017, s. 4-5.
 • Strona internetowa: Wyzwanie Rzecznika Praw Dziecka, [dostępne w internecie], http://wyzwanierpd.pl/ (dostęp: 10.09.2017).
Zdjęcia

Chętnie publikujemy zdjęcia, które obrazują treść artykułu lub przedstawiają efekt zawartych w nim propozycji.

Aby zdjęcia w druku nie były rozmazane, muszą mieć o wiele wyższą jakość niż gdy są wyświetlane na stronach:
Rozdzielczość: 300 DPI
Zdjęcia w orientacji poziomej – minimalna szerokość 1200 pikseli.
Zdjęcia w orientacji pionowej – minimalna szerokość 900 pikseli.

Zdjęcia powinny być przesłane oddzielnie, a nie wklejone do pliku z tekstami.

Propozycje tematów
Oto lista z propozycjami tematów artykułów. Oczywiście publikujemy także artykuły spoza listy.

Sprawdzone pomysły na efektywne formy pracy z uczniami, scenariusze lekcji, zajęć, akcji tematycznych (w tym dla uczniów klas starszych oraz klas integracyjnych).
Scenariusze lekcji otwartych, warsztatów z udziałem kadry pedagogicznej, dyrekcji i rodziców.
Propozycje lub przemyślenia związane z usprawnianiem działania świetlicy szkolnej, efektywniejszym wykorzystaniem jej warsztatu, ułatwieniem pracy nauczyciela – wychowawcy w świetlicy szkolnej.
Pomysły na innowacje pedagogiczne możliwe do zrealizowania w świetlicy szkolnej.
Roczne plany pracy świetlicy szkolnej.
Projekty plastyczne i techniczne.
Propozycje na temat problemów zawodowych nauczycieli – wychowawców w świetlicy szkolnej.
Artykuły dotyczące kwestii wychowawczych np. praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy szkolnej, praca z uczniem z zaburzeniami zachowania, integrowanie grupy zróżnicowanej wiekowo w świetlicy szkolnej, współpraca z rodzicami, dyscyplina w pozytywnej odsłonie, pomysły na aktywizowanie grupy świetlicowej.
Praktyczne wskazówki i porady dotyczące codziennej pracy nauczyciela w świetlicy szkolnej.