Wyszukiwanie Tematy
Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie uczniowie mogą spędzać czas poza lekcjami pod opieką przeszkolonego personelu. W świetlicy szkolnej zapewnione są warunki do nauki, zabawy i odpoczynku. Często organizowane są zajęcia dodatkowe, zabawy, konkursy czy czytanie książek.

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy. II Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych
Omówienie programu merytorycznego II Krajowej Konferencji Wychowawców Świetlic Szkolnych (Warszazwa, marzec, 2010). Dlaczego warto oglądać filmy razem  z uczniami? Praca w świetlicy z uczniami nadpobudliwymi i mającymi kłopoty z koncentracją. Dziecko z zespołem Aspergera w śiwetlicy szkolnej. Dokumentowanie pracy...
Rodzaj: Warsztat pracy

Wszystkich wyników: {{count}}