Wyszukiwanie Tematy
Komunikacja w świetlicy

Komunikacja w świetlicy

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie uczniowie mogą spędzać czas poza lekcjami pod opieką przeszkolonego personelu. W świetlicy szkolnej zapewnione są warunki do nauki, zabawy i odpoczynku. Często organizowane są zajęcia dodatkowe, zabawy, konkursy czy czytanie książek.

Znaki komunikacyjne w świetlicy
Artykuł poświęcony komunikacji interpersonalnej oraz asertywności. Propozycja wykonania zindywidualizowanych znaków komunikacyjnych wspomagających kontakt z dziećmi przebywającymi w świetlicy i nie tylko. Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Warsztat pracy
Jestem w grupie
Program z komunikacji interpersonalnej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
Rodzaj: Programy i projekty

Wszystkich wyników: {{count}}