Wyszukiwanie Tematy
Tradycja, folklor

Tradycja, folklor

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie uczniowie mogą spędzać czas poza lekcjami pod opieką przeszkolonego personelu. W świetlicy szkolnej zapewnione są warunki do nauki, zabawy i odpoczynku. Często organizowane są zajęcia dodatkowe, zabawy, konkursy czy czytanie książek.

Kogut z Kazimierza Dolnego
Scenariusz zajęć świetlicowych
Scenariusz zajęć świetlicowych poświęcony kogutowi z Kazimierza Dolnego. W ramach zajęć nauczyciel opowiada dzieciom o Kazimierzu Dolnym,  zapoznaje je z legendą o diable i kogucie, prezentuje film o kazimierskich tradycjach kulinarnych, proponuje tematyczną zabawę ruchową i zachęca do wykonania własnego koguta w ramach...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Święta tuż, tuż…
Scenariusz zajęć świetlicowych, podczas których dzieci zapoznają się definicją terminu „tradycja” oraz poznają tradycje, wróżby i wierzenia związane ze świętami Bożego Narodzenia w Polsce. Nauczyciel proponuje dzieciom zabawę wprowadzającą w świąteczny nastrój, grę integracyjną, wspólne rozwiązywanie...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Quiz wiedzy o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych w Polsce dawniej i dziś
Propozycja gotowego quizu o zwyczajach wielkanocnych, który umożliwia poznanie regionalnych tradycji oraz sprawdzenie wiedzy uczniów. Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Wielkanoc
Wielkanocne inspiracje
Scenariusz zajęć świetlicowych, które poszerzają wiedzę o Wielkanocy. Nauczyciel w ramach zajęć zachęca dzieci do udziału w zabawach tematycznych: Co było pierwsze: jajko czy kura?, Co zajaczek miał w koszyczku?, proponuje wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do symbolu Wielkanocy oraz przekazuje najważniejsze...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Wielkanoc
Moja mała ojczyzna
Scenariusz zajęć świetlicowych
Scenariusz zajęć świetlicowych poświęconych lokalnej historii – w tym przypadku śląskich Bojszów, podczas których uczniowie poznają tradycję regionu. W ramach zajęć dzieci układają puzzle, wykonują pracę plastyczną, uczestniczą w zabawach ruchowo - tanecznych oraz zapoznają się z tradycyjnym strojem śląskim...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Magiczne święta
Scenariusz zajęć świetlicowych mających na celu między innymi, bogacenie wiedzy o polskich tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem oraz kształtowanie szacunku dla kultury i obyczaju rodzinnego. Dzieci w ramach lekcji poznają treść baśni "Choinka", oglądają prezentację fotograficzną z symbolami świątecznymi,...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Folklor łowicki
Scenariusz zajęć świetlicowych.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Poznajemy Łowicz
Scenariusz zajęć świetlicowych.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Ginące zawody – szlak żelaza i kowalskich tradycji
Scenariusz zajęć świetlicowych.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Zawody
Z Pyzą na polskich dróżkach. Inscenizacja słowno-muzyczna na podstawie tekstu Hanny Januszewskiej
Pyza, mała kluseczka, która wędruje po Polsce, zwiedzając najpiękniejsze jej zakątki, to postać z bardzo popularnej w moim dzieciństwie książki. Budując scenariusz widowiska, które zarówno małym aktorom, jak i widzom pozwala poznać polskie tańce narodowe, piosenki ludowe oraz elementy strojów ludowych, jako główną...
Rodzaj: Scenariusze przedstawień
Rogal marciński
Scenariusz zajęć w świetlicy szkolnej.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Kujawski kredens, czyli ludowe rękodzieło
Scenariusz zajęć świetlicowych dla uczniów szkoły podstawowej.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Polska moda ludowa czyli nasza narodowa szafa
Edukacja regionalna sprzyja kształtowaniu wartości etycznych i patriotycznych. Pozwala podnieść poziom edukacji kulturalnej poprzez możliwość poznania własnego dziedzictwa kulturowego. Jest źródłem wiedzy o najbliższej okolicy - jej zabytkach, folklorze, walorach turystycznych oraz o specyfice ludzi ją zamieszkujących....
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Zatrzymać czas - haft krakowski
Haftowanie ma długoletnią tradycję - jest jednym z najstarszych sposobów dekorowania tkanin. Była to niegdyś ceniona technika, którą zdobiono stroje. W Polsce haft rozwijał się na dworach, gdzie wyszywano szaty dworskie, kościelne oraz tkaniny dekoracyjne. Ozdobione haftem przedmioty były niezwykle kosztowne. Na wyszywane...
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Haftowanie
W leginsach i jelenionkach
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Legenda o Skarbniku
Scenariusz zajęć świetlicowych.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Podróż po śląskich dróżkach
Propozycja regionalnych zajęć świetlicowych. Edukacja regionalna jest integralnym i ważnym elementem w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Zainteresowanie uczniów "małą ojczyzną" pomaa rozbudzić w nich poczucie przynależności do środowiska lokalnego, w którym żyją. Znajomość tradycji,...
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Śląsk
Wędrówki z Jankiem Długoszem. Śladami księżnej Daisy
Scenariusz imprezy świetlicowej.
Rodzaj: Imprezy
Temat:  Śląsk

Wszystkich wyników: {{count}}