Wychowanie i edukacja dla pokoju

Rodzaj: Bibliografie
Temat:  Bezpieczeństwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism pomocnych w prezentacji i omówieniu zagadnienia pokoju.

Długość materiału: 1,5 strony A4. 

Wychowanie i edukacja dla pokoju to jeden ze ściśle powiązanych działów edukacji globalnej – formalna i nieformalna edukacja obejmująca wychowanie i kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych, której celem jest budzenie czujności opinii publicznej na rzecz pokoju, przygotowanie wychowanka do rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Wychowanie dla pokoju powinno przybrać formę integralnego wychowania człowieka. Podstawowym jego celem jest pogłębianie w dzieciach i dorosłych przekonania o bezwzględnej konieczności zakończenia prowadzonych wojen i poczucia obowiązku nieustannych starań o pokojowe rozwiązywanie nowych konfliktów – rozwijanie kultury...

Materiał uzyskasz od razu po wykupieniu dostępu.
Pochodzi z fachowego czasopisma dla świetlic.
Pełny materiał uzyskasz po wykupieniu dostępu.
5 zł Dostęp do materiału
W koszyku
Pełny dostęp
do serwisu
Sprawdź
70 zł do końca roku szkolnego.
1700 materiałów dla świetlic
Informacje
Temat:  Bezpieczeństwo
Rodzaj: Bibliografie
Autor: Elżbieta Trojan
Bezpieczeństwo
Więcej na temat: Bezpieczeństwo
Pytania i odpowiedzi
{{row.question}}
{{row.answer}}
Opinie
Najbardziej cenię to, że wszystkie artykuły piszą nauczyciele świetlicy. Dzięki temu są przetestowane i używam ich bez większych zmian.
Jedyne wsparcie tylko dla wychowawców świetlic, prenumeruję od lat i poleciłam wielu koleżankom.
Dobrze, że jako środowisko mamy swoje czasopismo, na które zawsze mogę liczyć, gdy potrzebuję pomysłów i wsparcia.

Opinie pochodzą z anonimowej ankiety czytelników czasopisma „Świetlica w Szkole”.

Jakość gwarantują redakcje: