Wyszukiwanie Tematy
Pedagogika

Pedagogika

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie uczniowie mogą spędzać czas poza lekcjami pod opieką przeszkolonego personelu. W świetlicy szkolnej zapewnione są warunki do nauki, zabawy i odpoczynku. Często organizowane są zajęcia dodatkowe, zabawy, konkursy czy czytanie książek.

Pedagog szkolny w świetlicy, czyli słów kilka o tym, jak zachęcić dzieci do nauki
Jak wynika z doświadczeń psychologów i pedagogów, dzieci niechętnie i bez zrozumienia uczą się tylko wtedy, gdy nie znają celu i przeznaczenia wiedzy, którą zdobywają. Zapoznając się tylko powierzchownie z danym zagadnieniem, pamiętają je krótko i nie są w stanie je wykorzystać w praktyce. Jak zatem zapobiegać takim...
Rodzaj: Warsztat pracy
Pedagogika zabawy. Zabawy z chustą animacyjną
Zestawienie bibliograficzne. W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji terminu "zabawa". Niektórzy uważają, że jest to specjalna, naturalna, wrodzona metoda uczenia się. Bywa traktowana jako potrzeba przypisania człowiekowi, stanowiąca naturalne dopełnienie jego istnienia i działalności. Najczęściej odnosi się do...
Rodzaj: Bibliografie
Temat:  Pedagogika
Pedagog szkolny w świetlicy, czyli gry i zabawy interakcyjne. Część III. Relacje w grupie
Ideą zabaw socjoterapeutycznych w świetlicy jest poprawa relacji między uczestnikami zajęć oraz naprawa ogólnego funkcjonowania grupy. Podczas zajęć świetlicowych spotykają się różne osobowości, znaleźć tam można między innymi liderów, tzw. klaunów czy szare myszki. Spotykają się dzieci pewne siebie oraz...
Rodzaj: Gry i zabawy
Uczucia
Pedagog szkolny w świetlicy, czyli gry i zabawy integracyjne. Część II. Zajęcia socjoterapeutyczne, które prowadzę w świetlicy szkolnej cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Dobieram ćwiczenia w taki sposób, by dzieci miały możliwość rozpoznania i rozwinięcia swoich zdolności i umiejętności. Zabawy, które...
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Pedagogika
Feedback w świetlicy
W numerze 1/2013 "Świetlicy w Szkole" pisałam o zaletach wykorzystania tzw. kaenek jako zajęć socjoterapeutycznych, prowadzonych w świetlicy szkolnej. Dziś opiszę kilka zabaw interakcyjnych, które stosuję w swojej pracy.
Rodzaj: Gry i zabawy
Temat:  Pedagogika
Pedagog szkolny w świetlicy
Jak efektywnie wykorzystać tzw. godziny karciane.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Pedagogika
Techniki mnemoniczne - połączenie zabawy z nauką
Techniki mnemoniczne zwiększają zdolność zapamiętywania i przypominania. Artykuł omawia zasady ich działania. Zapoznaje także z przykładowymi technikami i możlwiościami ich wykorzystania w pracy z uczniem.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Pedagogika

Wszystkich wyników: {{count}}