Wyszukiwanie Tematy
Psychologia

Psychologia

W świetlicy szkolnej można przeprowadzać zajęcia dzięki którym uczniowie mogą nauczyć się rozpoznawać i wyrażać swoje emocje, budować pozytywne relacje z innymi, a także radzić sobie w trudnych sytuacjach. Zajęcia te mogą obejmować warsztaty twórczego pisania, gry zespołowe, a także rozmowy w grupie, które pozwalają na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Dwa proste pomysły na wykonanie prac plastycznych z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Psychologia
Świetlicowe zabawy pomagające poskromić złość
Wśród dzieci i młodzieży obserwuje się wzrastającą afresję. Z trudnością przychodzi współczesnym uczniom nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych kontaktów z innymi, okazywanie życzliwości, radzenie sobie z problemami i konfliktami. Nauczyciele i wychowawcy na co dzień starają się poskramiać negatywne emocje wśród...
Rodzaj: Gry i zabawy
Temat:  Agresja
Świetlicowe zabawy pomagające rozładować stres
Stres według Encyklopedii PWN to fizjoloficzny stan organizmu człowieka wywołany działaniem bodźca na przykład bólowego, środowiskowego, szkodliwego, socjalnego. Z psychologicznego punktu widzenia jest to genetycznie zakodowana zdolność organizmu do reagowania na obciążenia fizyczne i psychiczne zakłócające jego...
Rodzaj: Gry i zabawy
Temat:  Stres
Uczucia
Pedagog szkolny w świetlicy, czyli gry i zabawy integracyjne. Część II. Zajęcia socjoterapeutyczne, które prowadzę w świetlicy szkolnej cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Dobieram ćwiczenia w taki sposób, by dzieci miały możliwość rozpoznania i rozwinięcia swoich zdolności i umiejętności. Zabawy, które...
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Pedagogika
Psychotesty i psychozabawy w świetlicy
Zajęcia w świetlicy gimnazjalnej.
Rodzaj: Gry i zabawy
Temat:  Psychologia
Psychologiczne aspekty pracy świetlicowej
Specyfika pracy w świetlicy stawia przed wychowawcami potrzebę znajomości podstawowych mechanizmów psychologicznych, właściwości rozwojowych dzieci w wieku szkolnym, a przede wszystkim umiejętności obserwacji i podejmowania właściwych decyzji. Nadrzędnym celem pracy świetlicowej powinno być stworzenie takich warunków,...
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Psychologia
Bajkoterapia
Bajka służy rozwijaniu i kształtowaniu osobowości dziecka, bo dzięki niej poznaje ono świat, przenosi się w inne nieznane mu środowiska i okresy historyczne. Dziecko uczy się wzorów postępowania, poznaje normy moralne i zachowania, zarówno te nagradzane, jak również te, które są karane. Jednym z najważniejszych zadań...
Rodzaj: Warsztat pracy

Wszystkich wyników: {{count}}