Wyszukiwanie Tematy
Pocztówkowa wycieczka po Polsce
Króka propozycja zajęć z wykorzystaniem pocztówek. Dzieci określają z jakiego regionu Polski pochodzą pocztówki i przeklejają je na mapę po odszukaniu odpowiedniego miejsca. Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Polska
Bajkowa Łódź
Artykuł przedstawiający akcję "Bajkowa Łódź" zorganizowaną w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Świetliczaki na tropie… skrzydeł natury” w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi.  Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Warsztat pracy
Jak powstawał nasz „Ilustrowany słownik gwary warszawskiej”
Artykuł poświęcony zajęciom świetlicowym, podczas których dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Warszawie zapoznały się z pojęciem "gwary" i w ramach projektu "Świetliczaki na tropie..." wykonały własny "Ilustrowany Słownik Gwary Warszawskiej". Ciekawy pomysł na zajęcia, podczas których można zapoznać dzieci z...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Patataj, patataj, pojedziemy w piękny kraj
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy. Pomysł na zajęcia umysłowe, ruchowe i manualne, w których wykorzystano różne symbole polskiej kultury. Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Polska
Najpiękniejsze krajobrazy Polski
Pomysły na zajęcia, dzięki którym dzieci lepiej poznają mapę i zabytki Polski. Podzielone na trzy części: zajęcia umysłowe, ruchowe i manualne, podczas których dzieci odszyfrowują ukryte zdania, grają w berka w ramach zajęć ruchowych i wykonują tematyczną pracę plastyczną.  Długość materiału: 2 strony A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Polska
Magia polskiej przyrody
Scenariusz zajęć świetlicowych ukazujących piękno i niepowtarzalność polskiej przyrody. W ramach zajęć nauczyciel wspólnie z dziećmi tworzy mapę myśli, przedstawia prezentację fotograficzną i proponuje wykonanie pracy plastycznej z motywem odbicia w tafli wody. Długość materiału: 2 strony A4. 
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Przyroda
Malbork – niedostępna stolica państwa krzyżackiego
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy poświęcony Zakonowi Krzyżackiemu, podzielony na dwie części: zajęcia umysłowe i ruchowe. Podczas zajęć dzieci poznają ciekawostki z życia codziennego krzyżaków, uczestniczą w zabawie słowem, biorą udział w aktywności ruchowej oraz oglądają...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Moja mała ojczyzna
Scenariusz zajęć świetlicowych
Scenariusz zajęć świetlicowych poświęconych lokalnej historii – w tym przypadku śląskich Bojszów, podczas których uczniowie poznają tradycję regionu. W ramach zajęć dzieci układają puzzle, wykonują pracę plastyczną, uczestniczą w zabawach ruchowo - tanecznych oraz zapoznają się z tradycyjnym strojem śląskim...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Legenda o powstaniu Opola
Propozycja wykonania prostej pracy plastycznej inspirowanej legendą o powstaniu Opola.  Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Król Kruków z Poznania
Propozycja scenariusza zajęć świetlicowych opartego na kanwie słynnej poznańskiej legendy o Królu Kruków. Podczas lekcji dzieci poznają treść legendy, uczestniczą w zabawie ruchowej, wykonują tematyczną pracę plastyczną i biorą udział w konkursie, dzięki czemu zgłębiają tajemnice świata przyrody i ptaków z...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Legendy
Szlakiem warszawskich legend
Scenariusz zajęć świetlicowych zapoznających uczniów z warszawskimi legendami i najważniejszymi zabytkami stolicy. W ramach zajęć dzieci "pokonują" 4 tematyczne przystanki, skoncentrowane na wybranych warszawskich legendach (o Syrence warszawskiej, o Warsie i Sawie, o warszawskim Bazyliszku i o śpiącym niedźwiedziu). Na...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Z legendą przez Polskę
Propozycja innowacji przybliżającej uczniom bogactwo i różnorodność regionalnych kultur Polski. Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Legenda o Sielawowym Królu
Krótki scenariusz zajęć świetlicowych poświęconych znanej legendzie z regionu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (o Sielawowym Królu). Podczas zajęć uczniowie poznają treść legendy, układają puzzle, biorą udział w zabawie ruchowej oraz wykonują pracę plastyczną z wizerunkiem rybki. Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Legendy
Gdyńska legenda o rybakach
Scenariusz zajęć świetlicowych poświęcony gdyńskiej legendzie o rybakach. Podczas zajęć dzieci poznają treść legendy, położenie Gdyni, wykonują pracę plastyczną, a prosty eksperyment fizyczny pokazuje im różnicę między wodą słodką i słoną. Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Polskie legendy
Krótka relacja i jednocześnie propozycja przeprowadzenia cyklu 10 zajęć poświęconych polskim legendom. Artykuł zawiera przykładowe tematy i treści zajęć poświęcone różnym regionom Polski dedykowane dla najmłodszych uczniów.  Długość materiału: 2 strony A4.
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Legendy
Legenda o mrągowskiej niedźwiedzicy
Scenariusz zajęć świetlicowych poświęcony legendzie o herbie Mrągowa. W ramach zajęć nauczyciel tłumaczy dzieciom pojęcie legendy, opowiada legendę o herbie Mrągowa, proponuje zabawę ruchową nawiązującą do herbów różnych miast oraz zachęca do wykonania tematycznej pracy plastycznej. Długość materiału: 1...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Zaprzyjaźnij się z Syreną
Scenariusz zajęć świetlicowych, do których wykorzystano legendę o warszawskiej syrence. Podczas zajęć dzieci dowiadują się, czym jest legenda, poznają podwodny świat syren, tworzą własne krótkie opowiadania, uczestniczą w zabawie muzycznej oraz wykonują pracę plastyczną z motywem łodzi rybackiej.  Długość...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Lajkonik – magiczny Kraków
Scenariusz bardzo krótkich zajęć świetlicowych na podstawie "Legendy o Lajkoniku". Obejmuje projekcję animacji oraz wykonanie tematycznej pracy plastycznej. Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne

Wszystkich wyników: {{count}}