Wyszukiwanie Tematy
Morska Akademia: Gdzie jest ukryty skarb?
Projekt edukacyjny
Artykuł przedstawia cele, realizację oraz refleksje po przeprowadzeniu projektu pt. „Morska Akademia: Gdzie jest ukryty skarb?” w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Lubsku. Autorki opisują poszczególne etapy jego realizacji wraz z wnioskami po zakończeniu akcji. Długość materiału: 2,5 strony A4.
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Morza i oceany
Świetliczaki na tropie… skrzydeł natury
Relacja z w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Świetliczaki na tropie… skrzydeł natury”, projektu skierowanego bezpośrednio do wychowanków i nauczycieli świetlic szkolnych. Długość materiału: 2 strony A4.
Rodzaj: Programy i projekty
Aby gwara nie poszła w zapomnienie…
Propozycja i inspiracja do przeprowadzenia zajęć w każdej szkole/ świetlicy, na których uczniowie zapoznają się z gwarą śląską. Relacja z udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Świetliczaki na tropie… skrzydeł natury”, podczas którego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Twardawie stworzyły ilustrowany...
Rodzaj: Programy i projekty
Akademia świetlicowa
Świetliczaki na tropie… skrzydeł natury
Zasady uczestnictwa w projekcie "Świetliczaki na tropie… skrzydeł natury" dla grup świetlicowych i uczniów z klas 1-3 z terenu całego kraju. Czas trwania projektu: wrzesień 2020 r. – maj 2021 r. Długość materiału: 3 strony A4.
Rodzaj: Programy i projekty
MegaMisja w świetlicy szkolnej
Prezentacja działań zrealizowanych w ciągu 10 mięsięcy w ramach programu edukacyjnego „MegaMisja”. Zarówno uczestnicy, jak i opiekunowie podnosili swoje kompetencje cyfrowe, bawiąc się w cyfrowe laboratorium. Długość materiału: 1 strona A4. 
Rodzaj: Programy i projekty
Polskie legendy
Krótka relacja i jednocześnie propozycja przeprowadzenia cyklu 10 zajęć poświęconych polskim legendom. Artykuł zawiera przykładowe tematy i treści zajęć poświęcone różnym regionom Polski dedykowane dla najmłodszych uczniów.  Długość materiału: 2 strony A4.
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Legendy
Podróż po śląskich dróżkach
Propozycja regionalnych zajęć świetlicowych. Edukacja regionalna jest integralnym i ważnym elementem w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Zainteresowanie uczniów "małą ojczyzną" pomaa rozbudzić w nich poczucie przynależności do środowiska lokalnego, w którym żyją. Znajomość tradycji,...
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Śląsk
Europejskie świętowanie
Program zajęć świetlicowych. Program przeznaczony jest dla dzieci z klas 1-3 uczęszczających do świetlicy szkolnej. Jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego i może być realizowany podczas zajęć świetlicowych cyklicznie, co roku w miesiącach od...
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Europa
Pedagog szkolny w świetlicy, czyli „Szkoła w barwach tęczy”
„Szkoła w barwach tęczy” to cykl zabaw socjoterapeutycznych, które przeprowadziłam w tym roku szkolnym. Jest on podzielony na siedem bloków tematycznych nawiązujących do siedmiu kolorów tęczy.
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Zachowanie
Z Korczakiem w świetlicy
Cykl spotkań.
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Prawa dziecka
Tropiciele przyrody
Program edukacji przyrodniczo – ekologicznej wykorzystaniem koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta. Program pobudza aktywność dzieci i ich twórcze myślenie, uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy, pomaga dzieciom ciekawie i pożytecznie spędzić czas wolny.
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Przyroda
Jestem w grupie
Program z komunikacji interpersonalnej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
Rodzaj: Programy i projekty
Koło redakcyjne
Program własny dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej uczęszczających na zajęcia do świetlicy szkolnej
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Gazetka
Podróż dookoła świata
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Przyroda
Świetlicowe koło teatralne
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Teatr
Świetliczaki zwiedzają świat. Program edukacji przyrodniczo-geograficznej
Zajęcia kształtują swobodny rozwój uczniów, zachęcają ich do poznawania świata. Spotkania mają formę zajęć umysłowych, zagadek, gier dydaktycznych, spacerów, wycieczek, doświadczeń praktycznych. Autorka opisuje cele programu. Materiał zawiera przykładowy konspekt zajęć oraz projekt cyklu tematycznego.
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Przyroda
Bawimy się wesoło. Program integracyjny w procesie edukacyjno-wychowawczym
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym mają bardzo chłonny umysł i wykazują dużą aktywność w rozwijaniu swoich zainteresowań poprzez działanie w grupie rówieśniczej. Przedstawiamy program integracyjny w procesie edukacyjno -wychowawczym " Bawimy się wesoło".
Rodzaj: Programy i projekty

Wszystkich wyników: {{count}}