Wyszukiwanie Tematy
Ekologiczne karmniki dla ptaków
Propozycja wykonania z uczniami 3 bardzo prostych karmników w ramach zajęć plastycznych.  Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Ptaki
Młodzi ogrodnicy
Prosty pomysł na zajęcia plastyczne połączone z edukacją dotyczącą pielęgnacji zasadzonych roślin. Nauka odpowiedzialności i dbania o rośliny podczas zabawy ogrodniczej. Długość materiału: 2/3 strony A4. 
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Przyroda
Las wita nas
Scenariusz zajęć świetlicowych, mających na celu zainteresowanie dzieci tematyką przyrody i sposobów jej ochrony. Nauczyciel wykorzystując wiersz Wandy Chotomskiej, dyskusję, wspólne śpiewanie piosenki oraz pracę plastyczną wyrabia w uczniach postawę szacunku wobec flory i fauny leśnej. Długość materiału: 2...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Lasy
W lesie
Scenariusz zajęć świetlicowych mających na celu poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin, które występują w lasach, kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt oraz uświadomienie, jak ważne jest dbanie o otaczający świat. W ramach zajęć nauczyciel rozmawia z dziećmi na tematy związane z przyrodą,...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Lasy
Savoir-vivre obrońców przyrody, czyli Dzień Dzikiej Przyrody w świetlicy
Scenariusz zajęć świetlicowych do przeprowadzenia z okazji Dnia Dzikiej Przyrody, obchodzonego 3 marca, w rocznicę podpisania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. W ramach zajęć nauczyciel porusza z dziećmi temat ochrony przyrody, opowiada o zagrożonych...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Zachowanie
Świetliczaki są eko, więc ruszają na podbój Kosmosu
Artykuł przedstawia dwa pomysły zrealizowane w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Świetliczaki na topie… skrzydeł natury”. Propozycja przeprowadzenia zajęć, podczas których dzieci ozdobią motywami roślinnymi ekologiczne papierowe torby oraz namalują reprodukcję jednego...
Rodzaj: Projekty plastyczne
Szanuj zieleń
Krótki scenariusz zajęć świetlicowych, który ma na celu kształtowanie u dzieci postawy proekologicznej. Poprzez układanie puzzli tematycznych, wspólne oglądanie filmu, rozwiązywanie quizu o ekologii i wykonanie pracy plastycznej dzieci uczą się jak ważne jest dbanie o otaczającą przyrodę.  Długość materiału: 1...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Ekologia
Z ekologią na ty
Propozycja 8 książek pomocnych w edukacji ekologicznej. Długość materiału: 2 strony A4.
Rodzaj: Warsztat pracy
Kaczor Zenek ratuje środowisko
Scenariusz zajęć świetlicowych
Scenariusz zajęć świetlicowych, które mają na celu zapoznanie uczniów z zagrożeniami środowiska wynikającymi z działalności człowieka, zachęcenie do działań proekologicznych i zwiększenie świadomości wpływu środowiska na życie ludzi i zwierząt. Podczas zajęć dzieci poznają opowiadanie pt. "Kaczor Zenek -...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Ekologia
Sprzątamy świat z Kubą i Bubą
Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy poświęcony ekologii i prawidłowej gospodarce odpadami, podzielony na trzy części: zajęcia umysłowe, ruchowe i manualne. W ramach zajęć dzieci rozwiązują krzyżówkę, uczestniczą w zabawie ruchowej oraz wykonują pracę plastyczną z użyciem plastikowych...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Recykling
Zielony pejzaż roślin chronionych
Scenariusz zajęć świetlicowych
Scenariusz zajęć świetlicowych mający na celu poznanie roślin chronionych poprzez m.in. rozmowę o ochronie gatunkowej, pokaz ilustracji i stworzenie nietypowej, rozwijającej kreatywność pracy plastycznej. Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Przyroda
Śmieci zagrożeniem dla ptaków
Pomysł na wykonanie z dziećmi pracy plastycznej przedstawiającej bociana. Zajęcia plastyczne mają na celu zapoznanie dzieci z groźnymi konsekwencjami zaśmiecania środowiska plastikiem, ze szczególnym uwzględnieniem losu ptaków.  Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Gry i zabawy
Temat:  Ekologia
Kobra królewska – królowa węży
Scenariusz zajęć świetlicowych.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Płazy i gady
Aluminium w krainie recyklingu
Scenariusz zajęć świetlicowych.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Recykling
Ginący świat zwierząt Azji
Zajęcia proekologiczne.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Zwierzęta
Akcja Sprzątanie Świata
Każdego roku jest taki dzień (przypada w trzeci weekend września), kiedy to wszyscy ludzie troszczą się o czystość swojej planety. Dlaczego nie robią tego codziennie, spontanicznie? Dlaczego nie mają nawyku życia w zgodzie z naturą, zatruwają Ziemię opadami? Przyczyny są różne i jest ich wiele. Dzieci najczęściej...
Rodzaj: Imprezy
Temat:  Ekologia
Świetlica rozkwita w zieleni
Polski Dzień Niezapominajki
Scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci z klas 1–3 na obchody Polskiego Dnia Niezapominajki przypadającego 15 maja.  
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Przyroda
Tropiciele przyrody
Program edukacji przyrodniczo – ekologicznej wykorzystaniem koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta. Program pobudza aktywność dzieci i ich twórcze myślenie, uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy, pomaga dzieciom ciekawie i pożytecznie spędzić czas wolny.
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Przyroda

Wszystkich wyników: {{count}}