Wyszukiwanie Tematy
Bezpieczeństwo w świetlicy

Bezpieczeństwo w świetlicy

Bezpieczeństwo w świetlicy szkolnej to priorytet. Personel musi być przeszkolony, aby zapewnić opiekę i reagować na zagrożenia. W świetlicy powinny być zaplecze sanitarne oraz dostępne środki bezpieczeństwa. Dzieci muszą czuć się bezpiecznie i mieć zapewnioną opiekę.

Czy dziecko może samo wracać ze szkoły do domu?
Artykuł prawny poruszający zagadnienia związane z samodzielnym powrotem dziecka ze szkoły do domu. Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Prawo
Dzień Bezpiecznego Internetu
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy do przeprowadzenia z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, obchodzonego 8 lutego. Podzielone na trzy części: zajęcia umysłowe, manulane i rytmiczne oraz komputerowe. Podczas zajęć nauczyciel przeprowadza z dziećmi rozmowę nawiązującą do tematu, proponuje samodzielne...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Internet
Wychowanie i edukacja dla pokoju
Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism pomocnych w prezentacji i omówieniu zagadnienia pokoju. Długość materiału: 1,5 strony A4. 
Rodzaj: Bibliografie
Temat:  Bezpieczeństwo
Wystarczy chcieć
Scenariusz zajęć świetlicowych
Scenariusz zajęć świetlicowych, w trakcie których uczniowie poznają zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy, rowerzysta i pasażer. W ramach zajęć dzieci poznają wiersz Jana Brzechwy "Wiewiórka i bóbr", uczestniczą w quizie o ruchu drogowym oraz oglądają film związany z tematyką...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Ruch drogowy
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
– teoria i praktyka pedagogiczna
Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism poświęconych tematyce bezpieczeństwa. Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Bibliografie
Temat:  Bezpieczeństwo
Ku przestrodze na drodze
Scenariusz zajęć świetlicowych
Scenariusz zajęć świetlicowych poświęcony bezpieczeństwu na drodze.  Nauczyciel uczy dzieci rozpoznawania znaków drogowych i bezpiecznego zachowania na drodze, proponuje udział w zabawach ruchowych i integracyjnych, analizuje z uczniami wiersz Wiery Badalskiej oraz zachęca do wykonania tematycznej pracy...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Ruch drogowy
Jak przechodzimy przez ulicę?
Prosty pomysł na wykonanie pracy plastycznej związanej z bezpieczeństwem na drodze, na podstawie wiersza Juliusza Wasilewskiego "Jak paw przez jezdnię przechodził". Długość materiału: pół strony A4. 
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Ruch drogowy
Kiedy zabawa może być niebezpieczna?
Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy, podzielony na trzy części: zajęcia umysłowe, ruchowe i manualne. Dzieci podczas zajęć zapoznają się z zasadami bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem piłek do gry, poznają zasady bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami domowymi oraz wykonują...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Bezpieczeństwo
Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie
Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy z udziałem zaproszonego policjanta (policjantki). Podzielony na trzy części: zajęcia umysłowe, ruchowe i manualne, podczas których uczniowie rozmawiają o bezpieczeństwie, uczą się bezpiecznego korzystania z zapałek oraz wykonują odznakę pieszego w...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo to ważna sprawa
Scenariusz zajęć świetlicowych
Scenariusz zajęć poświęcony zasadom bezpiecznej zabawy w szkole i świetlicy. Podczas zajęć dzieci układają rozsypankę, rozmawiają o zasadach bezpieczeństwa w szkole oraz tworzą w grupach regulamin bezpiecznej zabawy. Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Bezpieczeństwo
Bądźmy bezpieczni na drodze
Scenariusz zajęć świetlicowych
Scenariusz zajęć świetlicowych utrwalających zasad bezpieczeństwa na drodze. Podczas zajęć uczniowie m.in. rozwiązują krzyżówkę, poznają różne odgłosy środków transportu i budują plan miasta z klocków. Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Ruch drogowy
Nie udzielaj obcym informacji o sobie
Pomysł na zajęcia plastyczne dotyczące tematu bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi. Uczniowie odgrywają scenki spotkania z nieznajomą osobą i uczą się asertywności oraz wykonują plakat związany z tematem bezpieczeństwa. Długość materiału: 1 strona A4. 
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Bezpieczeństwo
Czad i ogień – obudź czujność
Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy poświęconych bezpiecznemu obchodzeniu się z niebezpiecznymi gazami. Podzielony na trzy części: zajęcia umysłowe, ruchowe i manulane, podczas których dzieci poznają tekst opowiadania Barbary Gawryluk, układają puzzle, bawią się w kominiarzy i wykonują...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Bezpieczeństwo
Mydło wszystko umyje
Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy poświęconych higienie i bezpiecznemu obchodzeniu się ze środkami czystości. Podzielony na trzy części: zajęcia umysłowe, manualne i muzyczno - ruchowe, podczas kórych dzieci bawią się bańkami mydlanymi, śpiewają piosenkę Ewy Chotomskiej "Mydło...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Zdrowie
Zajączek wielkanocny przypomina o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu
Prosty pomysł na wykonanie w ramach pracy plastycznej, wielkanocnego zajączka z recyklingu, który będzie przypominał o bezpieczeństwie w internecie. Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Internet
Nie wszystko złoto, co się świeci
Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy z elementami edukacji przyrodniczej, podczas których dzieci poznają wiersz Doroty Strzemińskiej - Więckowiak, biorą udział w zabawie logicznej, uczą się rozpoznawać trujące rośliny i wykonują pracę plastyczną. Został podzielony na trzy części:...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Bezpieczeństwo
Bezpieczna zima
Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy, podzielony na trzy części: zajęcia umysłowe, komputerowe i manualne.  Podczas zajęć dzieci rozwiązują krzyżówkę, uczestniczą w aktywnościach z wykorzystaniem komputera oraz poznają prosty przepis na wykonanie papierowych piór, z których można...
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Zima
Jak to z ogniem bywa
Prosty pomysł na wykonanie pracy plastycznej przypominającej, jak bezpiecznie obchodzić się z ogniem. Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Bezpieczeństwo

Wszystkich wyników: {{count}}