U Królowej Śniegu

Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Hans Christian Andersen

Scenariusz zabawy tematycznej inspirowanej treścią baśni H.Ch. Andersena "Królowa Śniegu".

Dzieci poznają treść baśni, oglądają film, śpiewają piosenki, samodzielnie wyszukują podkład muzyczny i przygotowują dekoracje potrzebne do zrealizowania zabawy.

Długość materiału: 3 strony A4.


Cel główny: • przygotowanie zabawy tematycznej „U Królowej Śniegu” inspirowanej treścią baśni.


Cele szczegółowe.
Wychowanek: • rozwija zainteresowanie klasyką literatury dziecięcej na przykładzie tekstu H.Ch. Andersena „Królowa śniegu”;

 • przyswaja wartości moralne za pośrednictwem baśni;

 • stymuluje rozwój emocjonalny i poznawczy;

 • rozwija wrażliwość muzyczną poprzez naukę piosenki „Gdzie jesteś Kaju?”;

 • współdecyduje o przebiegu zabawy tematycznej, tworząc dekoracje, dobierając muzykę oraz tworząc zadania konkursowe;

 • współtworzy i prezentuje paradę mody inspirowaną treścią baśni i zjawiskami charakterystycznymi dla zimy;

 • aktywnie uczestniczy w tańcach, zabawach i konkursach podczas zabawy;

 • integruje się ze społecznością świetlicy;

 • przejawia właściwe zachowania podczas trwania uroczystości świetlicowej.


Czas trwania zajęć: • część wstępna – codzienne zajęcia w grupie świetlicowej przez ok. 2 tygodnie przed planowanym terminem zabawy;

 • część właściwa – 2 godziny.


Metody pracy: • podająca;

 • eksponująca;

 • praktycznego działania;

 • aktywizująca problemowa.


Formy pracy: • indywidualna;

 • w grupach zadaniowych;

 • zbiorowa.


Środki: • tekst baśni H.CH. Andersena „Królowa śniegu”;

 • audiobook z baśnią;

 • film animowany z serii „Pan Andersen opowiada – Królowa śniegu”;

 • papier (w tym wielkoformatowy);

 • przybory do pisania;

 • pastele suche i olejne;

 • slajdy (zdjęcia, rysunki) dotyczące zimowych krajobrazów;

 • ilustracje z różnych wydań baśni „Królowa śniegu”;

 • żyłka;

 • tkaniny w kolorach zimowych;

 • fotografie przedstawiające zorzę polarną i zwierzęta zamieszkujące strefę podbiegunową;

 • pytania stworzone przez wychowanków po wysłuchaniu rozdziałów trzeciego i siódmego baśni Andersena;

 • podkład muzyczny i tekst piosenki „Gdzie jesteś Kaju?;

 • bibuły w zimowych kolorach (biały, niebieski, szary, fioletowy);

 • folia malarska;

 • szablony płatków śniegu;

 • napis U KRÓLOWEJ ŚNIEGU;

 • tekst refrenu piosenki „Gdzie jesteś Kaju?” na dużym formacie – dekoracja pomieszczenia świetlicy;

 • pojemniki w różnych rozmiarach potrzebne do zadań konkursowych;

 • kolorowe szaliki do konkursu – „Narysuj portret z zawiązanymi oczami”;

 • gazety do konkursów tanecznych;

 • muzyka wybrana przez wychowanków do zabaw tanecznych;

 • sprzęt audiowizualny (telewizor z wejściem USB, magnetofon).


PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zapoznanie dzieci z tekstem baśni H.Ch. Andersena „Królowa śniegu”

Dzieci są zapoznawane z treścią baśni poprzez różnorodne formy: głośne czytanie przez nauczyciela, audiobook. Każdego dnia poznają treść jednego rozdziału. Po zakończeniu każdego z nich nauczyciel zadaje pytania służące sprawdzeniu, w jakim stopniu dzieci zrozumiały treść baśni.

Po rozdziale trzecim oraz siódmym wychowankowie samodzielnie tworzą pytania do tekstu – posłużą one później podczas zabawy tematycznej U KRÓLOWEJ ŚNIEGU.

Projekcja i omówienie filmu „Pan Andersen opowiada: Królowa śniegu”

Uczestnicy zajęć dokonują porównań między tekstem baśni poznanym na zajęciach...

Materiał uzyskasz od razu po wykupieniu dostępu.
Pochodzi z fachowego czasopisma dla świetlic.
Pełny materiał uzyskasz po wykupieniu dostępu.

Galeria zdjęć

6 zł Dostęp do materiału
W koszyku
Pełny dostęp
do serwisu
Sprawdź
70 zł do końca roku.
1700 materiałów dla świetlic
Informacje
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Hans Christian Andersen
Więcej na temat: Hans Christian Andersen
Pytania i odpowiedzi
{{row.question}}
{{row.answer}}
Opinie
Jestem bardzo zadowolona. Liczba pomysłów i scenariuszy jest ogromna. Zawsze korzystam z planów pracy.
Najbardziej cenię to, że wszystkie artykuły piszą nauczyciele świetlicy. Dzięki temu są przetestowane i używam ich bez większych zmian.
Jedyne wsparcie tylko dla wychowawców świetlic, prenumeruję od lat i poleciłam wielu koleżankom.

Opinie pochodzą z anonimowej ankiety czytelników czasopisma „Świetlica w Szkole”.

Jakość gwarantują redakcje: