Obserwacja w szkole

Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Praca w świetlicy

Artykuł poświęcony obserwacji zajęć w szkole.

Przepisy prawne, porady oraz najważniejsze informacje dotyczące przeprowadzenia obserwacji.

Długość materiału: 1 i 2/3 strony A4.

Pracując w szkole, niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdy my lub inni nauczyciele jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia zajęć, na których mamy „gościa”. Najczęściej jest to dyrektor szkoły. Wynika to z przepisów prawa oświatowego.

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 15)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2022 r., poz. 1914)
  3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra...
Materiał uzyskasz od razu po wykupieniu dostępu.
Pochodzi z fachowego czasopisma dla świetlic.
Pełny materiał uzyskasz po wykupieniu dostępu.
7 zł Dostęp do materiału
W koszyku
Pełny dostęp
do serwisu
Sprawdź
70 zł do końca roku.
1700 materiałów dla świetlic
Informacje
Rodzaj: Warsztat pracy
Praca w świetlicy
Więcej na temat: Praca w świetlicy
Pytania i odpowiedzi
{{row.question}}
{{row.answer}}
Opinie
Dobrze, że jako środowisko mamy swoje czasopismo, na które zawsze mogę liczyć, gdy potrzebuję pomysłów i wsparcia.
Jedyne wsparcie tylko dla wychowawców świetlic, prenumeruję od lat i poleciłam wielu koleżankom.
Najbardziej cenię to, że wszystkie artykuły piszą nauczyciele świetlicy. Dzięki temu są przetestowane i używam ich bez większych zmian.

Opinie pochodzą z anonimowej ankiety czytelników czasopisma „Świetlica w Szkole”.

Jakość gwarantują redakcje: