Godziny dostępności, czyli tzw. czarnkowe

Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Praca w świetlicy

Artykuł poświęcony godzinom dostępności nauczyciela.

Zapis w Karcie Nauczyciela wraz z objaśnieniami oraz ogólnymi informacjami dotyczącymi ich realizowania.

Długość materiału: 1 i 1/3 strony A4.

Od 1 września 2022 r. nauczyciele są zobligowani do realizowania godzin dostępności. W tym czasie muszą przebywać w szkole i być dostępni dla uczniów i rodziców.

Stosowny zapis został wprowadzony do Karty Nauczyciela i brzmi następująco: „W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców (art. 42 ust. 2f KN)”.

Obowiązek realizowania wskazanych godzin dotyczy nie tylko szkół. Został on nałożony również na nauczycieli przedszkoli i placówek oświatowych. Godzin tych...

Materiał uzyskasz od razu po wykupieniu dostępu.
Pochodzi z fachowego czasopisma dla świetlic.
Pełny materiał uzyskasz po wykupieniu dostępu.
6 zł Dostęp do materiału
W koszyku
Pełny dostęp
do serwisu
Sprawdź
60 zł do końca roku.
1700 materiałów dla świetlic
Informacje
Rodzaj: Warsztat pracy
Autor: Jolanta Staniczek
Praca w świetlicy
Więcej na temat: Praca w świetlicy
Pytania i odpowiedzi
{{row.question}}
{{row.answer}}
Opinie
Dobrze, że jako środowisko mamy swoje czasopismo, na które zawsze mogę liczyć, gdy potrzebuję pomysłów i wsparcia.
Świetlicę prenumerujemy od początku i nie wyobrażam sobie bez niej pracy. Świetne plany pracy i mnóstwo propozycji.
Od lat niezastąpiona pomoc. Kopalnia pomysłów, z których zawsze można skorzystać.

Opinie pochodzą z anonimowej ankiety czytelników czasopisma „Świetlica w Szkole”.

Jakość gwarantują redakcje: